25.06.2024

Ekspertīzes

Ekspertīzes tiek veiktas sekojošās jomās/specialitātēs:
– Informācijas tehnoloģiju izpētes/ekspertīzes;
– Skaņu ierakstu un aparatūras izpētes/ekspertīzes;
– personu identifikācija pēc balss akustiskajiem parametriem;
– poligrāfa ekspertīzes;
– daktiloskopiskās ekspertīzes;
– trasoloģiskās ekspertīzes;
– dokumentu tehniskās ekspertīzes;
– rokrakstu ekspertīzes;
– ugunsgrēku tehniskā ekspertīzes;
– u.c.